גולה ותקומה ראשי 21.8.18

גולה וּתקומה

"גולה ותקומה" הוא במהותו ארכיון ויזואלי המגולל באמצעות אין ספור צילומים ומסמכים מקוריים את סיפורם של יהודי סְפָר הפולני" (חבלי הארץ של ווהלין וגליציה המזרחית) למן מפנה המאה ה 19 ועד השואה. במקביל ובאופן שאינו ניתן להפרדה, נרקם סיפור התקומה העברית בארץ ישראל.

ווהלין (תחת שלטון רוסיה הצארית) וגליציה המזרחית (תחת שלטון האמפריה האוסטרו-הונגרית) הופכים בתום מלחמת העולם הראשונה חלק ממדינת פולין המתחדשת. לשני חבלי הארץ הללו ייחוד ותרומה בעלי משקל סגולי עצום בתהליכי התעוררות הלאומיות העברית, לימוד השפה העברית והתגבשות הציונות האקטיביסטית שעברה הקהילה (האורתודוכסית ברובה המכריע) במזרח ארופה בכלל, בשלב קריטי זה בתולדותיה.

במקביל כאמור מציג הארכיון את תמונת המצב בארץ ישראל באותן שנים, את המציאות הטרגית של חסימת גבולות הארץ למבקשים לעלות אליה ואת תרומתם ההרואית של החלוצים שמצאו את הדרך, למרות הכל, להגשים את חלום העליה ויישוב הארץ. גם מקומה של התקומה התרבותית והחינוכית לא נפקד כאן.

הארכיון מסתיים בתקופה שלאחר תום מלחמת השחרור ופרק חשוב ומשמעותי ממנו מוקדש למלחמה עצמה. מכיוון שאין למחקר זה יומרה לתעוד המלחמה כולה על כל הבטיה, נעשתה בו בחירה מכוונת להתמקד בחטיבה לוחמת אחת ובכך להשיג בחינה "אישית" יותר של ארועיה, מנקודת מבטם של הלוחמים.

התעוד הויזואלי הדרמטי מלווה תמיד בעדויות וסיכומים הסטוריים ממוקדים שמעניקים לארכיון כולו מבנה של סיפור הסטורי "מתגלגל", הן גאוגרפית והן כרונולוגית.

"גולה ותקומה" הוא ארכיון דינמי המתחדש, מתעדכן ומתרחב כל העת. לנוחיות הגולשים עומד מנוע חיפוש לאיתור אלפי שמות אנשים ומקומות מתוך הארכיון. משוב מאת הגולשים הינו חיוני להמשך התפתחותו של הארכיון, הוא יתקבל בברכה כנה וייענה מיידית.

"גולה ותקומה" מעצם מהותו ויעודו הינו ארכיון פתוח המיועד לשימוש חופשי לצרכי עיון , לימוד ומחקר לכל דיכפין . משוב מאת הגולשים , שאלות והערות הם בעלי חשיבות רבה להמשך התפתחותו , הם יתקבלו בברכה ויענו מידית .

יחד עם זאת , חל איסור מוחלט להשתמש בחומרים מהארכיון , בין אם אלה תמונות או מסמכים ובין אם אלה עדויות או סיכומי מחקר לצורך פרסום פומבי מכל סוג, פיזי או ברשת האינטרנט , ללא אישור מפורש ובכתב באמצעות פנייה כאן .

יוסי עופר

אנא הזן נושא.
אנא הזן הודעה.