אלי שטגר בארץ ישראל 10

כנ"ל
בשלב מסוים של הלימודים, פתחה הסוכנות היהודית קורס לאנגלית על מנת להכשיר סטודנטים מהאוניברסיטה להשתלב בחיים תחת שלטון המנדט. אלי פקד את הקורס הזה ומאוחר יותר גם החל ללמוד ערבית. בתקופה זו, וכן לצורך טיול לביירות, הוציא פספורט בריטי.