אלי שטגר בארץ ישראל 12

וכאן מבט מקרוב על כנסית המולד במלוא הדרה.
הפניה של איש הסוכנות היהודית כאמור, מוסיף אלי, לא היתה אל טוב ליבם והבנתם של הסטודנטים אלא צו גיוס לכל דבר. יש גם לזכור שהיתה מכסה מסוימת שהבריטים היו מוכנים לגייס ולשלוח כתגבורת לישובים היהודיים והקריטריונים האישים למתגיסים היו מחמירים. כ 50 סטודנטים מהאוניברסיטה הגיעו לקורס שהתקים בביה"ס לשוטרים בשייח ג'ראח ובסיומו פוזרו הללו בכל הארץ. רבים אחרים מצאו דרך להשתמט אומר אלי.