אלי שטגר בארץ ישראל 27

קבוצת ביה"ס לשוטרים עם הגביע בו זכתה זה עתה.
בקבוצה שיחקו שישה יהודים וחמישה אנגלים. אלי למעלה שני מימין. כורע מימין שמו גרוסמן (גורן) ואחריו שמו פרל. גם בתקופת לימודיו בגמנסיה בלבוב, אלי שיחק כדורגל בקבוצה המקומית של "אסמונאה" (החשמונאים).