אלי שטגר בארץ ישראל 31

חגיגות נבי מוסא של הערבים בעיר העתיקה סמוך לשער יפו.
בהתקהלויות כאלה בתקופת המאורעות, היתה גם, כפי שניתן להתרשם מהתמונות הבאות, תצוגה של לאומנות ערבית. אלי (עדיין חניך בקורס) וכוח שיטור הוצבו על מרפסות שולטות כדי לפקח על התנהלות העיניינים היות ולא ידעו אף פעם איך הדברים יסתיימו.