אלי שטגר בארץ ישראל 39

תחנת המשטרה קושטה גם כן לכבוד הארוע
הרחוב מצידה הימני של התחנה הוא רחוב יפו ומעברו הבניין שעומד עד עצם היום הזה. התחנה נהרסה כאמור כי היתה ממוקמת סמוך מדי לציר התנועה. השלישי משמאל הוא שוטר יהודי בשם גרוסמן. אלי שני מימין.