אלי שטגר בארץ ישראל 40

על "הטנדר" בחיפה בתקופת פרוץ "המאורעות" במהלך סיור: אלי מימין לאחר סיום קורס שוטרים במדי שוטר מין המניין. אפשר להבחין בהתקן למקלע במרכז הטנדר. יתכן כי אצטדיון כדורגל ברקע. פחות או יותר בתקופה זו, עם פרוץ "המאורעות", קיבל אלי את המינוי כמפקד כח תגבור השמירה בג'דה ועזב את חיפה לתקופה של כשנה.