אלי שטגר בארץ ישראל 59

16 בנובמבר 1948, מסמך של ממשלת בריטניה.
בהיותו מועסק כשוטר בדרגת סרג'נט ברגע סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל, הודעה לאלי על זכאותו לפיצויי פיטורין, זאת בתנאי "לא השיג עבודה ברשות שהחליפה את המשטרה הבריטית", דהיינו משטרת ישראל.

מידע-נוסף2

אלי שטגר בארץ ישראל 59

16 בנובמבר 1948, מסמך של ממשלת בריטניה. בהיותו…

אלי שטגר בארץ ישראל 59א

error: Alert: Content selection is disabled!!