אלי שטגר בארץ ישראל 9

יום ספורט וחגיגת ט"ו בשבט, בית הכרם, 8 בפברואר 1936.
רק בבית הכרם, שהיה אז אזור חילוני מבחינת אוכלוסייתו, ניתן היה לערוך ארועים מסוג זה שהפגישו בנים ובנות בלבוש "לא צנוע". אלי בשורה החזיתית, ראשון משמאל.