בגדודים העבריים 4

עפ"י סמלי המנורה שעל הכובעים, הזמן הוא לאחר דצמבר 1919, כשהוסב שמו של הגדוד הארצישראלי ל"גדוד ה 38 של קלעי המלך, הראשון ליהודה". זלמן יצחק עומד מימין.
רק אחרי שנסתיימה המלחמה ואיתה התחושה המרה והכואבת שהגדוד לא זכה לקחת חלק במערכה לשחרור א"י, התברר גם שהאנגלים לא ששים לאפשר המשך קיומו ככח מגן לישוב היהודי בארץ.

error: Alert: Content selection is disabled!!