בגדודים העבריים 7א

התעודה מיום 12 באוגוסט 1922.
שתי מדליות מוענקות לזלמן יצחק לנדרס כהערכה על שרותו: "מדליית המלחמה הבריטית ומדליית הניצחון". מין הסתם אלו הן מדליות פורמליות על עצם התרומה בשותפות לכוחות המזויינים ולאו דוקא על לוחמה בשדה הקרב.

מידע-נוסף2

בגדודים העבריים 7

תעודה על הענקת שתי מדליות המלחמה לזלמן יצחק…

בגדודים העבריים 7א

התעודה מיום 12 באוגוסט 1922. שתי מדליות מוענקות…
error: Alert: Content selection is disabled!!