בגדוד העבודה 10ג

תמלול מכתב זלמן יצחק לאברהם הרצפלד מיום כ"ה אלול תרפ"א (הוא 28 בספטמבר 1921). המכתב המקורי בארכיון העבודה והחלוץ, מכון לבון.

למרכז החקלאי על ידי ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י.

חבר נכבד מר הרצפלד !

אחרי בקורך לפני שלושה חודשים את חבורת "עבודה", בשיחה עם קבוצתנו, בזמן שתארת לנו את המצב במרכז החקלאי ואת הפרספקטיבות להתישבות לשנה הבאה, אנחנו חכינו, כמו שהבטחת לנו שתבא אתנו במשא ומתן, מה עלינו לעשות. לדאבוננו, שום ידיעה מאתך לא קבלנו. אנחנו ממהרים להתחיל את המשא ומתן. כפי שהודענו לך בשיחתנו, כל שאיפתנו ומגמתנו עד עכשיו היו התרגלות לעבודה והשתלמות בה, להתכונן לחיי עבודה בחקלאות. את מטרתנו הזאת אנחנו השגנו. עכשיו אנחנו עומדים על פרשת דרכים: העבודה פה על הכביש תגמר בעוד חדש ועלינו לחשוב מה לעשות לנו לשנה הבאה ? תכנית מסוימת בנדון זה, אין לנו, ביחוד כשהתכנית של המרכז החקלאי לא ידועה לנו.

ובכן, אנחנו מבקשים לבא אתנו בדברים ולהודיענו מה לעשות.

כביש חיפה-ג'דה, חבורת "עבודה", קבוצת איהומן.

בשם הקבוצה, בברכת עבודה וחברים, ז.י. לנדרס

הערות לטקסט

"קבוצת איהומן". רבות מ"חבורות העבודה" ב"גדוד" התאגדו עפ"י מוצא חבריהן בחו"ל, זה תרם מן הסתם לביטחון החברתי ולערבות ההדדית. על הקבוצה של יוצאי מחוז איהומן (איגומן) שברוסיה הלבנה נמנה כאמור כאן זלמן יצחק לנדרס.

מאז הקמתו של "המרכז החקלאי" ובמשך כארבעים שנה, עמד בראשו אברהם הרצפלד. באותן שנים, הרצפלד (1886-1973) היה הדמות המרכזית, בבחינת ה"מוציא ומביא", בכל הקשור להקמת נקודות ישוב חדשות, בעיקר בהתיישבות העובדת. מכתבו זה של זלמן יצחק להרצפלד מסתבר שעשה את שלו היות שזמן קצר לאחר מכן נהיה עדים לעלייה בפועל של חברי הקבוצה על הקרקע בוואדי רושמיה שעל הכרמל. אנו נראה עם זאת, כי גם לאחר עלייתם על הקרקע, המשיכו חלק מחברי הקבוצה לעבוד (ב"עבודות חוץ") בסלילת כביש !

מידע-נוסף2

בגדוד העבודה 10

רשימת עבודה "עד אוגוסט 1921". "קבוצת כרמל" אשר…

בגדוד העבודה 10א

20 בספטמבר 1921 (בשוליים מימין), קבוצת "כרמל" עובדת…

בגדוד העבודה 10ב

חשבון לא מתוארך בו מופיעים שמותיהם של (דוד)…

בגדוד העבודה 10ג

תמלול מכתב זלמן יצחק לאברהם הרצפלד מיום כ"ה…
error: Alert: Content selection is disabled!!