בגדוד העבודה 10

רשימת עבודה "עד אוגוסט 1921". "קבוצת כרמל" אשר תוך זמן לא רב תעלה להתישבות קבע בוואדי רושמיה שבכרמל, מועסקת אף היא בעת הזאת בסלילת כביש ג'דה - חיפה. הקבוצה רשומה עדיין כ"קבוצת מ. רובינשטיין" (מרדכי רובינשטיין), חתימת נציג הקבוצה ר. סגל בתחתית. בצד ההכנסות בחשבון - ימי העבודה, ובצד ההוצאות - סנדלריה ומתפרה, נפח ורצען וכדומה.

מידע-נוסף2

בגדוד העבודה 10

רשימת עבודה "עד אוגוסט 1921". "קבוצת כרמל" אשר…

בגדוד העבודה 10א

20 בספטמבר 1921 (בשוליים מימין), קבוצת "כרמל" עובדת…

בגדוד העבודה 10ב

חשבון לא מתוארך בו מופיעים שמותיהם של (דוד)…

בגדוד העבודה 10ג

תמלול מכתב זלמן יצחק לאברהם הרצפלד מיום כ"ה…
error: Alert: Content selection is disabled!!