ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 13א

דבריו האחרונים.
ככל שידינו משגת, אלו הם הדברים האחרונים שכתב אברהם יהודה. אף שאין בידינו התייחסות מדויקת למותו, ניתן להסיק על דרך ההיקש כי הוא נפטר זמן לא רב לאחר כתיבת דבריו אלה כאן, כלומר בחודשים האחרונים של 1924. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 13

הולדת אליעזר בלשה, נכדו של אברהם יהודה. אליעזר,…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 13א

דבריו האחרונים. ככל שידינו משגת, אלו הם הדברים…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 13ב

תמלול המכתב יום שמת בו מת אהרון הכהן…
error: Alert: Content selection is disabled!!