ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 14א

גוף הטקסט, דברי שלמה פולק לבלהה אחותו.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 14

16 בפברואר 1925. שלמה ואמו בברסטצ'קה לאחותו /…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 14א

גוף הטקסט, דברי שלמה פולק לבלהה אחותו.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 14ב

מכתב שלמה לאחותו, תמלול הטקסט העברי כ"ב שבט…
error: Alert: Content selection is disabled!!