ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 15ב

דף שלישי.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 15

1 במרץ 1925, מכתב כפול, כאן דברי שלמה…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 15א

מכאן, ביידיש, דברי האם שרה פייגה. כתב ידה…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 15ב

דף שלישי.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 15ג

דף רביעי.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 15ד

תמלול מכתבו של שלמה לבלהה אחותו ה' אדר…