ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 19א

על גב התמונה:
"רוחמה ! זכרי ברגעים קשים כי מתחת לצל-נשמתי זה דופק לב השותף לסבלך ולבטיך. אולי תתעודדי, שרה". באין תאריך, אפשר אולי לשער עפ"י רוח הדברים כי הכותבת היא חברה לספסל הלימודים בסמינר בווילנה בשנת הלימודים 1923-24.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 19

חברה, שרה, וברכתה הכואבת (על גב התמונה).

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 19א

על גב התמונה: "רוחמה ! זכרי ברגעים קשים…
error: Alert: Content selection is disabled!!