ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 24א

דף מס' 4.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 24

ראשית 1929, אהרון כהנא בברסטצ'קה לרוחמה פולק בא"י.…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 24א

דף מס' 4.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 24ב

תמלול המכתב (דפים מס' 1 ו 2 אבדו…
error: Alert: Content selection is disabled!!