ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 26ב

תמלול הטקסט

בלהה ורוחמה

אני מבקשכן מאד מאד, אל תשלחנה לי שום דרישה. אני מבקש מאד גם כן, אל תדרשנה ממני שום ושום פרושים. בלהה ורוחמה, אני מבקש מאד מאד, שמענה לבקשתי אני הרבה לא אכתוב, לכן התחשבנה בבקשתי ואל תשלחנה לי שום דרישה.

שלמה

אני מבקש מאד, אל תצקנה כבר יותר בדבר כי לחינם רק צערתן אותי. אל תכתבנה כבר יותר מזה במכתבים, אני מבקש מאד.

ש.

אם אני לא כתבתי, לא היה צריך לעשות כלום אבל אל תכתבנה כבר יותר בדבר זה, זאת אני מבקש, אל תכתבנה כלום מזה.

הערות

אין ספק כי נקעה נפשו של שלמה וסיבותיו שונות ומורכבות ומכל מקום, החליט, לפי שעה, שלא לעלות לארץ ישראל.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 26

יוני 1929, שלמה פולק כותב לאחיותיו בא"י, ראו…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 26א

דברים המעידים על הלך רוחו הרע של הכותב.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 26ב

תמלול הטקסט בלהה ורוחמה אני מבקשכן מאד מאד,…
error: Alert: Content selection is disabled!!