ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29ב

תמלול הטקסט

10 באפריל 1931, שלום לכן בלהה ורוחמה

מכתביכן האחרונים וגלויתך את, רוחמה, קיבלנו. בלהה יקירה, סו"ס (= סוף סוף) מוכרח אני, לצערי הרב, ולאחר שכבר, כמו שאומרים, סבבתי את ראשך בהן ולאו, אחר זה, לפנות אליך שוב, לאחרי שהייתי כמעט בטוח שלא אזדקק לזה. כפי שוודאי ידוע לכן ממכתבנו האחרון, שוודאי נתקבל כבר (היות והוא נשלח באחריות), דבק מין שגעון חדש באמא, שסדרתי דבר-מה בענין הידוע לכן כבר, על אפה ועל חמתה, ואין בשום אופן להשיבה מזה. הדברים כבר הגיעו אצלה באמת לאי-נורמליות נוראה כיד השגעון הטוב עליה בכלל. בימים האחרונים, כנראה הרגיעו אותה קצת, אך בכ"ז (= בכל זאת) אין אני בטוח שברגע ידוע, הודות לאי-אילו סיבות איזו שהן, יחזור לו שגעון אחרון זה והיא, רק באותו רגע דוקא, תתעקש ולא תמסור לי את שאר הכסף הנחוץ להוצאות הנסיעה והכל ילך לאיבוד. ולכן בלהה, לשלוח לי אם אפשר, שלושה פונטים (= לי"ש) להבטיח את הוצאות הדרך לוורשה והוצאות הנסיעה ברכבת עד האניה ושאר הוצאות קטנות, כי כסף בסכום 35 דולר כבר הועבר על ידי למשרד (= הוא "המשרד הארץ-ישראלי" בוורשה). גם מקוה אני שישיבו לי סך של 10 דולר שנמסר על ידי למשרד עוד לפני חמש או שש שנים.

מהמשרד עוד לא קבלתי שום ידיעה קונקרטית אחרונה חוץ מזה שהתעודות והכסף נתקבלו ועלי להפליג ב 15/5 ש.ז. פניתי אליו באי-אילו שאלות נחוצות ועדיין לא קבלתי שום מענה.

אעפ"י שהזמן קצר כבר שוב, אמא בעקב כל אותו הענין הרע, אינה עושה לע"ע (= לעת עתה) כלום, אעפ"י שקצת נרגעה כבר. אני מקוה שעכשיו כבר סו"ס תתפיס ומשלושת הפונטים בטח אוכל להחזיר לך שניים היות ושלושת הדולר יהיו נחוצים לי. כשנקבל ידיעות אחרונות קונקרטיות, לוודאי נכתוב לכן.

לעת עתה היינה שלום וכתובנה לנו, שלכן, שלמה

הערה – תעייני בלהה בכתובת מעבר לגלויה,

ד"ש למאיר וללולה (= אנדור בעלה ואליעזר בנה של בלהה), ברסטצ'קה, כ"ה ניסן תרצ"א

(והמשך מצידה השני של הגלויה כאמור) בלהה, אם תעבירי כסף, אז לא תשלחי על כתובת חיים גוז רק לפי הכתובת דלהלן: (בפולנית) ישראל יצחק בורטניק, רחוב פילסודסקי, ברסטצ'קה, מחוז הורוכוב, ווהלין.

מכתב רגיל תשלחי עפ"י הכתובת הרגילה בשבילי.

הערות

מועד ההפלגה ארצה לא"י שנקבע קודם לכן ל 21 במרץ, נדחה כמסתבר כאן ל 15 במאי.

מוזכר נסיון העליה הקודם של שלמה כחמש או שש שנים קודם לכן, עוד כשאביו היה בחיים.

הן חיים גוז והן ישראל בורטניק הנזכרים כאן נספו בשואה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29

13 באפריל 1931 (בחותמת הדואר), שלמה כותב לאחיותיו.…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29ב

תמלול הטקסט 10 באפריל 1931, שלום לכן בלהה…
error: Alert: Content selection is disabled!!