ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29

13 באפריל 1931 (בחותמת הדואר), שלמה כותב לאחיותיו.
בפרטי הנמען בפולנית: פלסטינה, אנדור בלשה, חיפה, הדר הכרמל, רחוב העליה וגם בעברית: ארץ ישראל, חיפה, אנדר בלשה, שכונת הדר הכרמל, רחוב העליה. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29

13 באפריל 1931 (בחותמת הדואר), שלמה כותב לאחיותיו.…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 29ב

תמלול הטקסט 10 באפריל 1931, שלום לכן בלהה…
error: Alert: Content selection is disabled!!