ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 3

"עשרה ימים לחודש שבט תרפ"א".
התאריך הכללי הוא 19 בינואר 1921, אברהם יהודה פולק כותב לבתו ולגיסתו בארץ ישראל. ראו תמלול הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 3

"עשרה ימים לחודש שבט תרפ"א". התאריך הכללי הוא…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 3א

בתחתית הדף כותב פולק את כתובתו בפולנית.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 3ב

תמלול הטקסט עשרה ימים לחודש שבט תרפ"א לבתי…
error: Alert: Content selection is disabled!!