ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 32א

תמלול הטקסט והערה: מכתב ה"משרד הארץ-ישראלי" בוורשה נכתב במענה לפנייתו של א. (= אנדור) בלשה בא"י אשר הגיע מין הסתם עם בלהה אשתו לנמל חיפה ביום המיועד כדי להקביל פני משפחתה העולים ארצה ונדהם לגלות שאינם על סיפונה של האניה. בלשה הוא כמובן חתנה של שרה פייגה פוליאק (= פולק) וגיסו של שלמה ולא בנה ואחיו כפי שנרשם.

משרד ארץ-ישראלי מרכזי, ורשה, 12 ביולי 1931

לכבוד מר א. בלשה, חיפה

א.נ.

בתשובה למכתבך מיום 29 ביוני, אנו מתכבדים להודיעך כי אמך שרה פייגה ואחיך שלמה פוליאק כבר היו בוורשה, מוכנים ומזומנים בכל לעלייתם לא"י באניה של ה 17 ביוני אולם אחיך שלמה נמלך בדעתו ברגע האחרון, כבר בהיותו בוורשה, והודיע לאם ולנו שאינו מרגיש את עצמו בריא ומוכשר לנסיעה לא"י. שלחנו אותו לבדיקה רפואית ונתברר שיש לו מין חולשת-הרוח והנסיעה לא"י נאסרה עליו לעת עתה. האם הצטערה מאד על זה אבל אחיך שלמה לא הצטער על זה כי הרגיש בעצמו את חולשתו ואת רפיונו בשעה זו. הם חזרו לביתם וכבר קבלו מאתנו בחזרה את הכספים ואת התעודות ומתוך כך הלך לאבוד הסרטיפיקט שנתנו לאחיך. גם לתעודת הדרישה של האם יש עוד תוקף רק שבועות אחדים.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 32

12 ביולי 1931, דרמה בוורשה וביטול העליה ארצה.…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 32א

תמלול הטקסט והערה: מכתב ה"משרד הארץ-ישראלי" בוורשה נכתב…
error: Alert: Content selection is disabled!!