ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34ב

תמלול המכתב

חיפה, 24 בנובמבר 1934, שלום לך שלמה

הנה קרה ונתק, כמעט ללא תקון וללא כל כפרה, כל קשר של מכתבים ויחסים בינינו. אמרתי כמעט, כי לאמיתו של דבר מאז ומתמיד רגילים לראות את צלם של הרים כהרים, לתמיד, כמעט מימי החלוצים הראשונים, נוטים לאכזבות ולהתייאשות מהירה, במקום שבהתאמצות, לא אגיד קלה אולם רגילה, אפשר להתגבר על המכשולים בהם נתקלנו בזמנים שונים. כל זה עלה על הלב כשנגשים לחשב על כל גורל העליה שלך עד היום הזה.

אולם ברצוני לגשת לענין. נגשנו כאן, חבר רעים של מרים בוידק, לטכס עצה בדבר אפשור עליתה של זו. והנה התברר שיש לה אפשרות יחידה לעלות והיא בתור אשת עולה, וממילא עלה הרעיון מדוע שלא תעלו שניכם ביחד ? אע"פ שלא כתבת אף פעם על הסבות שמנעו את עליתך האחרונה, נגשנו לסדר לך, בהיותנו בטוחים בהסכמתך למפרע, רשיון עליה. היינו בטוחים, שאם תחשוב היטב על כל הגורמים, לא תוכל שלא להוציא מסקנה לחיוב. הגה בעצמך, גורלה של מרים, שאין לתאר שלא יגע ללבך, גורלך אתה (הה, הפחד המסתורי הזה מפני החיים בארץ הגדל עד כדי מפלצת בדמיון הגלותי החולה) וגם, תסלח לי יקירי על נגעי בדבר כה עדין ונוגע לנפשך, גורל אמך. הרי אין בכח דמיונך לתאר עד כמה המצאה כאן בארץ אצל בלהה תקל על סבל חייה וימי זקנתה.

ואולם עולה כזה לא ימצא, לא ב"החלוץ", הם, כידוע לכך, קשורים עם הבחורות הראשנות לעליה מטעם המרכז, לך אפשר לסדר רשיון עליה, וגם לא בחוגים אחרים.

איני מטיל ספק בהחלטתך החיובית ומחכה לתשובתך.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34

24 בנובמבר 1934, מכתב בכיוון ההפוך ! ככל…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34א

דף שני.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 34ב

תמלול המכתב חיפה, 24 בנובמבר 1934, שלום לך…
error: Alert: Content selection is disabled!!