ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 37א

גוף הטקסט, ראו תרגומו מיידיש בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 37

ד' סיון תרצ"ו, הוא 25 במאי 1936. שרה…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 37א

גוף הטקסט, ראו תרגומו מיידיש בנספח.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 37ב

תרגום הגלויה ד' סיון, תרצ"ו, רוחמה יקירתי !…
error: Alert: Content selection is disabled!!