ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39

9 במאי 1938 (בחותמת הדואר).
שלמה כותב לאחיותיו, כאן בחזית לרוחמה ואילו גוף הטקסט המרכזי מעברה השני של הגלויה, לבלהה. ראו תמלול שניהם בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39

9 במאי 1938 (בחותמת הדואר). שלמה כותב לאחיותיו,…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39א

הטקסט מצידה השני של הגלויה.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 39ב

תמלול הטקסט שלום לך בלהה בכתבי גלויה זו…
error: Alert: Content selection is disabled!!