ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 42א

גוף הטקסט, עדות כתובה אחרונה משרה פייגה.
ככל הידוע, מתה שרה פייגה בנסיבות טבעיות טרם שעלה הכורת על ברסטצ'קה עיירתה ועל יהדות פולין בכלל. בת 73 במותה. ראו תרגום מיידיש והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 42

י"ה (ט"ו) אב תרצ"ט, הוא 31 ביולי 1939,…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 42א

גוף הטקסט, עדות כתובה אחרונה משרה פייגה. ככל…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 42ב

תרגום מיידיש י"ה (= ט"ו) אב תרצ"ט, רוחמה…
error: Alert: Content selection is disabled!!