ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 6

י"ז אדר תרפ"ג, הוא 3 במאי 1923.
אברהם יהודה לבלהה בתו, ראו תמלול המכתב והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 6

י"ז אדר תרפ"ג, הוא 3 במאי 1923. אברהם…

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 6א

דף שני.

ברסטצ'קה אברהם יהודה פולק ומשפחתו 6ב

תמלול המכתב י"ז אדר תרפ"ג, יקירתי ! מלווה…
error: Alert: Content selection is disabled!!