ברסטצ'קה החלוץ שמעון ספרא 11

אישור על עבודה במתקן יצור החשמל בברסטצ'קה.
בראשית שנת 1937, אחרי קרוב לשנתיים בקבוץ ההכשרה של "גורדוניה" בטרנוב, שמעון חוזר לעיירה. בתקופה שמ 1 ביולי 1937 ועד 1 בדצמבר 1938 הוא עובד במתקן יצור החשמל המקומי. ראו תרגום המסמך מפולנית בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה החלוץ שמעון ספרא 11

אישור על עבודה במתקן יצור החשמל בברסטצ'קה. בראשית…

ברסטצ'קה החלוץ שמעון ספרא 11א

תרגום מפולנית בחותמת בצד שמאל: תחנת כח/מתקן יצור…
error: Alert: Content selection is disabled!!