ברסטצ'קה החלוץ שמעון ספרא 16

שמעון, במרכז, עובד בבית חרושת בימים שלפני עלותו ארצה.
זוהי תמונתו האחרונה על אדמת פולין, חודשיים לאחר מכן הוא יעשה את דרכו בלתי-ליגלית לארץ ישראל.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה החלוץ שמעון ספרא 16

שמעון, במרכז, עובד בבית חרושת בימים שלפני עלותו…

ברסטצ'קה החלוץ שמעון ספרא 16א

על גב התמונה: "יאן סוקורה, 4 בפברואר 1939".…

ברסטצ'קה החלוץ שמעון ספרא 16ב

הדרך ארצה ניתן לומר ללא צל של ספק…
error: Alert: Content selection is disabled!!