ברסטצ'קה המסע הציוני 13

1925, ערב העליה ארצה של מרבית המצולמים !
עומדים מימין: שלמה כהן (בארץ בדגניה א'), חיים ברגר (בכפר יונה), אהרן גלר (ברמת יוחנן). יושבים: מימין דב ליכטיגשטיין (בראשית דרכו בארץ בכפר יונה), במרכז יפה/שינדל פרשטוט (בארץ וקס, בדגניה א'), השמאלי אינו מזוהה. על הקרקע: מימין מרים בוידק (בארץ שכטר, ברשפון), משמאל חליה לרר (נשאה לחיים ברגר בא"י).