ברסטצ'קה המסע הציוני 2ב

מחזור 1928, הבוגרים הרשומים לצד תמונת המחזור בעמוד 279 בספר הזיכרון לעיירה:

מ. מזוריק, חנה זינגר, אליעזר לרר, גורנגוט, משה גיטליס, שושנה גרינשפון, משה זילברמן.

ש. גרובמן, פנינה שליין, מ. דניוק (המשפחה מהעיירה בורמלה הסמוכה), המורה מ. זילברברג, י. גרובמן, גיטל סירקיס, תמר גלקין.

אסתר רדר, שרה קליבנר, חיה פרשטוט, י. גורינשטיין, טובה בורטניק, בלומה ביקמן, שרה קורסובר.

ז. גרינברג, מ. גולדברג, גרינברג, שמעון ספרא, וולוולר.

המורים:

המנהל מ. זילברברג, כמו כן המורים הנוספים החתומים על התעודה: מר מ. שוסטר, המורה לפולנית גב' מ. זאובר, ש.א. מוגילינסקי.

יו"ר: ברוך פורר. ועד פדגוגי: יהושע קליבנר (אבא של שרה) ויוסף ספרא (אבא של שמעון). מזכיר: שלום ביכמאן.

חשוב לציין גם את חלקם של הפעילים ענקי הרוח והמעשה שזרעו את הזרעים הראשונים לחינוך העברי בעיירה עוד בשנים שטרם מלחמת העולם הראשונה. עליהם נמנו לבד מהמוזכרים לעיל ברוך פורר, יהושע קליבנר ויוסף ספרא, גם אברהם יהודה פולק, יצחק מרגלית ובנציון קטרבורסקי. פולק וקטרבורסקי נפטרו בגולה טרם הספיקו להגשים את חלום עלייתם ארצה. קליבנר ומרגלית עלו ארצה ואילו פורר וספרא נספו בשואה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 2

בחזית ביה"ס "תרבות", 3 באפריל 1938. בשלט שמעל…

ברסטצ'קה המסע הציוני 2א

תעודת גמר, "בית ספר עברי עממי", שנת הלימודים…

ברסטצ'קה המסע הציוני 2ב

מחזור 1928, הבוגרים הרשומים לצד תמונת המחזור בעמוד…
error: Alert: Content selection is disabled!!