ברסטצ'קה המסע הציוני 21

החוג הדרמטי היידי בהצגה "בחור ישיבה", 19 בפברואר 1938.
עפ"י המחזה "ינטל בחור ישיבה" מאת יצחק בשביס זינגר. שמעון ספרא, עומד מימין, היה מנהל טכני בהפקה. הרוח החיה מאחורי החוג הדרמטי היה שלמה פוחלניק, העומד משמאל. פוחלניק ואשתו, מרים לבית לינסק, נספו בשואה. התמונה מופיעה גם בעמ' 356 בספר הזיכרון לעיירה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 21

החוג הדרמטי היידי בהצגה "בחור ישיבה", 19 בפברואר…

ברסטצ'קה המסע הציוני 21א

על גב התמונה: לזכרון נצח לחבר שמעון, בשעת…
error: Alert: Content selection is disabled!!