ברסטצ'קה המסע הציוני 5

1924, הכשרת "מיקולייב", קבוץ "יוסף" (ראו סיפורם בנספח).
הבנות בתמונה: חליה לרר למטה, יפה פרשטוט עומדת משמאל עם חולצה לבנה ודובה שולמן עם שמלה שחורה. התמונה מופיעה גם בעמ' 101 בספר הזיכרון לעיירה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 5

1924, הכשרת "מיקולייב", קבוץ "יוסף" (ראו סיפורם בנספח).…

ברסטצ'קה המסע הציוני 5א

על היציאה להכשרה כותבת חליה לרר (ברגר) בספר…
error: Alert: Content selection is disabled!!