ברסטצ'קה המסע הציוני 6א

על גב התמונה: "לח' ריקין יצחק לעלותו ארצה, 20 בינואר 1929".
ארבעה היו בני ברסטצ'קה אשר יצאו ראשונים לקבוץ ההכשרה בקלוסוב בקיץ 1927: יצחק ריקין, יהושע (שייקע) ספרן, אריה ולטר ומשה פולק. ארבעתם גם עלו יחד ארצה בראשית 1929 כאמור. ריקין לפתח תקוה, ספרן (נכתב גם זפרן) לקבוץ גבעת השלושה, ולטר ליגור ופולק לחיפה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 6

"הסתדרות החלוץ לפתיחת העליה החמישית". למעשה, היה זה…

ברסטצ'קה המסע הציוני 6א

על גב התמונה: "לח' ריקין יצחק לעלותו ארצה,…

ברסטצ'קה המסע הציוני 6ב

מקרא המצולמים והערות בשורה העליונה ומימין לשמאל הינדה…
error: Alert: Content selection is disabled!!