ברסטצ'קה המסע הציוני 7א

על גב התמונה: "לח' ולטר אריה לעלותו ארצה".
גם תמונה זו וסיפורה מופיעים בספר הזיכרון לעיירה, בעמ' 108-109. ראו מקרא המצולמים והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 7

"הסתדרות החלוץ והחלוץ הצעיר לפתיחת העליה החמישית". עוד…

ברסטצ'קה המסע הציוני 7א

על גב התמונה: "לח' ולטר אריה לעלותו ארצה".…

ברסטצ'קה המסע הציוני 7ב

מקרא המצולמים בשורה העליונה ומימין לשמאל אליעזר בורטניק…