ברסטצ'קה המסע הציוני 7

"הסתדרות החלוץ והחלוץ הצעיר לפתיחת העליה החמישית".
עוד על אותו מעמד מתוך ספר הזיכרון לעיירה: היה זה בשנת 1924, שום תנועת נוער לא היתה בעיירה ודלתות "החלוץ" עדין סגורות בפנינו, הצעירים. התאספנו קומץ חברים, נערים ונערות מגומרי ביה"ס "תרבות", והחלטנו להקים ארגון חלוצי של צעירים שבמסגרתו נתחנך ונתכונן בבוא הזמן לעבור ל"החלוץ".

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 7

"הסתדרות החלוץ והחלוץ הצעיר לפתיחת העליה החמישית". עוד…

ברסטצ'קה המסע הציוני 7א

על גב התמונה: "לח' ולטר אריה לעלותו ארצה".…

ברסטצ'קה המסע הציוני 7ב

מקרא המצולמים בשורה העליונה ומימין לשמאל אליעזר בורטניק…
error: Alert: Content selection is disabled!!