ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 11ב

תמלול הטקסט הכפול

משלמה פולק

ולטר היקר

לדאבוני ובטח גם לדאבונך, עתיד משפטנו ה"ארור" להתברר כבר עוד הפעם ב 31 לדצמבר ח.ז. (= חודש זה) ז.א. (= זאת אומרת) ביום השבת של שבוע זאת.

ולטר היקר, אביך השתדל הרבה הרבה בשביל להביא לידי גמר את הענין המחפיר אבל לא יכול כלום לעשות עם ה"ארורים" הללו שאתה מכירם היטב. הם אינם יראים משום דבר וחפצים בכל העסק.

ולטר היקר, עליך להיות ביום השישי בערב או לכה"פ (= לכל הפחות) ביום שבת בבוקר בלוצק. איני יודע אם מסרו לך את "ההודעה המשפטית" שנתקבלה על שמך. לדאבוננו, נסע אביך לכפר, לו היה אולי היה עוד עושה דבר מה בכדי להשפיע להביא את הענין לידי גמר.

ולטר היקר, עצה אחרת אין לדאבוני ולצערי הרב ואנחנו מוכרחים שתבוא ללוצק.

היה שלום, שלך, שלמה

מאברהם סקולסקי

שלום ולטר !

אני מחכה לבואך, לבטח כבר תבוא עכשיו. מכתבך קבלנו, לא הבנתי או יותר נכון קשה לי לתפוש כמה דברים שם, כשתבוא נדבר על זה.

(ותוספת בשוליים) ולטר דער קאקער (= קשה לתרגם את החרוז המהדהד הזה אלא כ"ולטר שעושה במכנסיים"), א.ס. (= אברהם סקולסקי).

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 11

דצמבר 1927 (בחותמת הדואר), מכתב כפול נוסף של…

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 11א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 11ב

תמלול הטקסט הכפול משלמה פולק ולטר היקר לדאבוני…
error: Alert: Content selection is disabled!!