ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12

27 בפברואר 1928, אברהם סקולסקי לאריה ולטר.
הפעם הגלויה ממוענת לכתובת בעיירה רוקיטנו (= רוקיטנה), רחוב סובייסקייגו מס' 30, מחוז סרני. אפשר שבעקבות פציעתו בעבודה במחצבות קלוסוב, עבר ולטר זמנית לפלוגת הבת, אף היא של תנועת "החלוץ" כמובן, שברוקיטנה, כ 20 ק"מ מזרחית לקלוסוב.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12

27 בפברואר 1928, אברהם סקולסקי לאריה ולטר. הפעם…

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 12ב

תמלול הטקסט 27 בפברואר 1928, שלום לך ולטר…
error: Alert: Content selection is disabled!!