ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 4א

גוף הטקסט.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 4

21 בספטמבר 1927 (בחותמת הדואר). מכתב כפול נוסף…

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 4א

גוף הטקסט.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 4ב

תמלול ותרגום המכתב הכפול דברי שלמה פולק שלום…