ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6

שלמה פולק ואברהם סקולסקי לחברם, 25 באוקטובר 1927.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6ב

תמלול ותרגום דברי שלמה פולק, כתמיד בעברית 25…
error: Alert: Content selection is disabled!!