ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6ב

תמלול ותרגום

דברי שלמה פולק, כתמיד בעברית

25 באוקובר 1927

שלום רב לך ולטר היקר

יקירי, בא אני אליך עכשיו בענין רציני מאד. אתמול קיבלנו הזמנה למשפט המחוזי בלוצק, ליום 7 לליסטופד (= נובמבר בפולנית). העדים החשובים, לא קבלו שום הזמנות. יד מי היתה בזאת לא אדע. יקירי "אץ קוצץ" (= כינוי למי שלשונו קשה להבנה, מסובכת ומסורבלת), "קלוסובער שטיינער – קאקער" (= איש האבנים המחורבן מקלוסוב = התייחסות צינית לנמען, בהכשרה בקבוץ "חוצבי האבנים" שבקלוסוב), אתה דרוש לנו מאד. ענה לי תכף ומיד בגלויה המצורפת כאן (= שולחים לו גלויות ריקות ומבויילות באין לו אפילו פרוטות הדרושות לרוכשן וגם כדי להבטיח מענה). מתי תבוא אלינו ללוצק ? דרוש מובן זמן מה קודם המשפט בכדי לברר אתך יחד מה שצריך. כתוב תכף ובפרוט את את כל העיכובים שישנם אולי אצלך. אנחנו נשתדל לסדר את כל הענין. את הוצאות הנסיעה מובן שנכסה תומ"י (= תכף ומיד). איני מוצא לנחוץ להרבות דברים אליך יקירי, בטח תתיחס לזה בתשומת הלב הדרושה.

שלח אלינו דבריך תומ"י בגלויתי המצורפת כאן, שלך, שלמה

(ומוסיף הוא מעברה השני של הגלויה)

ולטר היקר. אברהם חפץ לכתוב לך עוד גם בדבר הזה אלא שאני ממהר מאד לפוסטה (= לדואר) כי הענין תכוף (= דחוף). ולדאבוני הגדול, לא יכול אברהם לכתוב לך מה שהיה רוצה כי אני האצתי בו, ואתך ואתו הסליחה.

שלך, הנ"ל

אברהם סקולסקי, מערב עברית ויידיש

שלום לך ולטר !

גם אני בא אליך עכשיו בענין רציני מאד. אני מבקש אותך מאד שתבוא אלינו, ז"א לברסטצ'קה, לכמה ימים כי הענין שהזכרתי לך דורש את זה. ועל הענין בעצם אדבר עמך כשתבוא. ובכן, בא מהר (וכאן ביידיש – למרות הכל אל תבהל יתר על המידה, רק באמת תבוא).

שלך, ק. (= כדרכו, חותם "ק" שהוא קיצור של "קורבה", כלומר זונה)

(ובסוף, דברים נוספים שהחל סקולסקי לכתוב ומחקם, כפי שציין קודמו, בגלל חוסר זמן).

הערה לגבי המשפט המדובר

אזכורים לא מעטים אודות המשפט מופיעים בתכתובות שונות אך קשה עד בלתי-אפשרי לבנות מרסיסי המידע תמונה מלאה.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6

שלמה פולק ואברהם סקולסקי לחברם, 25 באוקטובר 1927.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה התכתבות עם החלוץ ולטר בהכשרה 6ב

תמלול ותרגום דברי שלמה פולק, כתמיד בעברית 25…
error: Alert: Content selection is disabled!!