ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 2ג

דף רביעי.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 2

וילנה, 12 במרץ 1932. ראו תמלול המכתב המרגש…

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 2א

דף שני.

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 2ב

דף שלישי.

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 2ג

דף רביעי.

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 2ד

תמלול המכתב וילנה, 12 במרץ 1932, שלום לך…
error: Alert: Content selection is disabled!!