ברסטצ'קה מראות בעיירה 4א

על גב התמונה: צולם ב 12 באוגוסט 1930 וכיתוב ביידיש בתחתית: "תמונה זו לא כל כך מוצלחת אך למזכרת היא טובה. המקום הוא המבואה לארמון". יצחק הנדלסמן שכותב את פרטיו כאן, הוא בן העיירה, אפשר שממשפחת "פוטו הנדלסמן" שתמונות לא מעטות בתעוד כאן נושאות את חותמתו.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מראות בעיירה 4

אודות הגשרים שעל הסטיר, מתוך ספר הזיכרון לעיירה,…

ברסטצ'קה מראות בעיירה 4א

על גב התמונה: צולם ב 12 באוגוסט 1930…
error: Alert: Content selection is disabled!!