ברסטצ'קה משפחת לרר 16ב

תמלול הטקסט

כ"ט חשון (תרפ"ו), שלום רב לך חליה חביבה !

אעפ"י שאין מה לכתוב, בכל זאת אני כותבת כי הלא את מאימת שלא תכתבי אם לא נכתוב, ובכן, אני כותבת. חדשות אין אצלנו, כולם בריאים ושמחים. ישראל עדיין בהורוכוב (= עיר המחוז), אולי כבר ישוב מחר. המסחר מתנהל פה טוב. עשינו הרבה דברים בבית, העציצים גדלים יפה מאד, עוד מעט ויהיה אצלנו גן שלם, אחד שהבאת מהורוכוב פורח עכשיו בפרחים לבנים ויפים. בבית הכל בסדר, יפה כקודם, אני מספיקה הכל לסדר. אני רב היום עסוקה בעבודת הבית, מעט קוראה ומבקרת לעתים גם את בית המקרא (= הספריה). בכלל, בשבילי איני עושה לע"ע (= לעת עתה) כלום. באמת לא הצטרכתי לכתוב לך אבל אינני חפצה להיות כמותך כי זאת לא הפעם הראשונה שאני מותרת על שלי, יהיה כך, (כבר) עשיתי כנגדך (= בשבילך) ויתור יותר חשוב מזה. אני רק אבקשך, כתבי בכלל הביתה ג"כ (= גם כן) יהיה טוב בשבילי. כתבי אם קבלת את המכתב עם ה"לשנה טובה" של זהבה אז אשלח לך גם את התמונה של החברות שהצטלמו ביחד. אני שלחתי לך גלויה וגם מכתב, כתבי אם קבלת את כל זה.

שלום, אחותך פייגה, פ"ש (= פריסת שלום) מכולם.

(ועוד, בחזית הגלויה) חליה, אבקשך, אם תראי את רבקה, תמסרי לה פ"ש ממני ותאמרי לה שאני מתכוננת לכתוב לה מכתב, מסרי פ"ש לכל יתר החברות והחברים, פ"ש מיוחדת לליכטיגשטיין (= דוד ליכטיגשטיין).

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 16

16 בנובמבר 1925, פייגה לרר כותבת לחליה ב"חבורת…

ברסטצ'קה משפחת לרר 16א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 16ב

תמלול הטקסט כ"ט חשון (תרפ"ו), שלום רב לך…
error: Alert: Content selection is disabled!!