ברסטצ'קה משפחת לרר 22א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 22

11 בינואר 1926, ישראל לרר כותב לאחותו. בני…

ברסטצ'קה משפחת לרר 22א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 22ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קה, 11 בינואר 1926, אחות חליה…
error: Alert: Content selection is disabled!!