ברסטצ'קה משפחת לרר 25

6 במאי 1926.
גלויה זו שכתב ישראל לרר לאחותו והוסיף בחזיתה כמה מילות סיכום גור אריה לרר, ניזוקה ללא תקנה. עם זאת, חשיבותה בכך שאנו למדים ממנה כי היא האחרונה שנשלחה לחליה בקומונת החלוצים "חבורת הדרום" בנס ציונה. סה"כ שהותה במקום, חצי שנה בדיוק. עפ"י מעני הגלויות מכאן ואילך, היא שוב בתל אביב.

error: Alert: Content selection is disabled!!