ברסטצ'קה משפחת לרר 26א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 26

17 ביוני 1926 וחותמת הדואר למחרת. גלויה ראשונה…

ברסטצ'קה משפחת לרר 26א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 26ב

תמלול הטקסט ברסטצ'קו, יום 6 (ככל הנראה 16)…