ברסטצ'קה משפחת לרר 27ג

דף רביעי.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 27

ברסטצ'קה, 4 ביולי 1926. ישראל לרר עומד בהבטחתו…

ברסטצ'קה משפחת לרר 27א

דף שני.

ברסטצ'קה משפחת לרר 27ב

דף שלישי.

ברסטצ'קה משפחת לרר 27ג

דף רביעי.

ברסטצ'קה משפחת לרר 27ד

תמלול המכתב ברסטצ'קה, 4 ביולי 1926, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!