ברסטצ'קה משפחת לרר 29

14 בינואר 1927.
גלויה זו שלח ל. (לייב) לרר מלודמיר (גם ולודימייז') לחליה בא"י, אף שניזוקה מאד, מצאתי לנכון להביא את הטקסט החשוב (תחילתו בצידה השני של הגלויה), גם אם קטוע. לרר, נספה בשואה, היה פעיל מרכזי במפלגת "פועלי ציון" בלודמיר (תמונתו עם פעילים נוספים ב"פנקס לודמיר" עמ' 173).

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה משפחת לרר 29

14 בינואר 1927. גלויה זו שלח ל. (לייב)…

ברסטצ'קה משפחת לרר 29א

גוף הטקסט, ראו תמלולו והערות בנספח.

ברסטצ'קה משפחת לרר 29ב

תמלול הטקסט הנני מבלה מעט בקריאה ומעט בהרהורים…
error: Alert: Content selection is disabled!!